Welkom

Welkom op de website van Christelijk mannenkoor Jeduthun


2 Kron 35:15 : En de zangers, de zonen van Asaf, waren in hun standplaats, naar het gebod van David, en Asaf en Heman, en Jeduthun, den ziener des konings, misgaders de poortiers aan elke poort; zij behoeften niet te wijken van hun dienst, overmits hun broeders, de Levieten, voor hen bereidden.

Beluister de opname van het paasconcert
Beluister het jubileum van 100 jaar SGP te Woerden Flyer
Beluister het SGP-concert van 18 mei in Kampen Flyer

Jeduthun is een mannenkoor dat gedirigeerd wordt door Arie Kortleven. Onder zijn leiding repeteren wekelijks zo’n 100 mannen in de Kapel van het Hoornbeeck College te Amersfoort psalmen, gezangen en vaderlandse liederen. Het is hard werken voor de vele bezoekers op maandagavond. Dat neemt niet weg dat het heerlijke avonden zijn vol zingen en gezelligheid. Het is een zegen om in deze donkere tijd samen zingend bezig te mogen zijn en met elkaar mee te mogen leven. Niet alleen de muziek is mooi maar ook de geestelijke inhoud van de liederen is een belangrijke factor die niet vergeten mag worden. “Weet wat je zingt” is van groot belang. Dit bepaalt de stem van ons koor.

Naast de door ons georganiseerde concerten worden we ook vaak gevraagd om mee te werken aan zangavonden door heel Nederland. Een overzicht daarvan geeft de agenda op deze website. In de loop van de tijd zijn er meerdere opnamen van ons koor gemaakt. Het overzicht van de opnames en ons repertoire geeft een goed beeld van onze zang door al die jaren heen.

Zaterdag 2 Juli 2022 Concert voor noodhulp Oekraïne in de HH kerk te Kesteren

Het jaarlijkse Kerstconcert in de St. Joriskerk in Amersfoort op 22 december 2022

Concert in Kapelle op 17-06-2023, samen met gemengd koor “Asaf” uit Goes

Wilt u verdere informatie:

info@jeduthun.nl

Reacties zijn gesloten.