Jeduthun
  • Recente
    nieuwsitems
  • Geen nieuwsberichten beschikbaar

Opnamen

De fragmenten naast de afbeeldingen zijn korte delen van de volledige muziekstukken die op de CD's zijn te horen. In verband met auteursrechten staan hier alleen de delen van ons koor.


Wij proberen op deze manier Gods Woord onder de aandacht te brengen, maar mocht u onverhoopt toch problemen hebben met het publiceren van deze korte fragementen vragen wij u dit bij het besuur te melden.  
 


► 01 fragment - Psalm 118
► 02 fragment - Psalm 1
► 03 fragment - Psalm 36
► 04 fragment - Psalm 146
► 05 fragment - Psalm 57
► 06 fragment - Psalm 26
► 07 fragment - Psalm 101
► 09 fragment - Psalm 40
► 10 fragment - Psalm 102
► 11 fragment - Psalm 89
► 12 fragment - Psalm 46
► 13 fragment - Zegenbede
► 14 fragment - Psalm 110
► 15 fragment - Psalm 127
► 16 fragment - Psalm  96
► 17 fragment - Psalm 23

CD is nog verkrijgbaar.


CD is nog verkrijgbaar.

CD is nog verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

► 01 fragment 't is middernacht 
► 02 fragment psalm 22
► 03 fragment - Psalm 69 - 1, 4 en 14 
► 04 fragment - Straf mij in Uw gramschap niet 
► 05 fragment - Het kruis - 1, 2, 4 en 5 
► 06 fragment - Eens was ik een vreemd'ling 
► 07 fragment - De verrijzenis van de Heere Jezus 
► 08 fragment - 't Zij vreugde mijn deel is 
► 09 fragment - Christus, onze Heer' verrees 
► 10 fragment - Hoor een heilig koor van stemmen 
► 11 fragment - Psalm 47 - 3 en 4 
► 12 fragment - Psalm 6 - 2, 4 en 9 
► 13 fragment - De kerk van alle tijden 
► 14 fragment - De heem'len roemen 
► 15 fragment - Psalm 133 - 1 en 3 

CD is nog verkrijgbaar.

Psalm 52: vers 1, 6 en 7

CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

► 01 fragment - Psalm 138
► 02 fragment - Aan Des Heilands Voeten
► 03 fragment - Psalm 3
► 04 fragment - Psalm 121
► 05 fragment - Wat Zou Toch De Kracht Dier Mannen
► 07 fragment - Psalm 29
► 08 fragment - Psalm 90
► 09 fragment - Ere Aan De Koning
► 10 fragment - Alwetend Vader
► 11 fragment - De Storm
► 12 fragment - Psalm 132
► 13 fragment - Psalm 85
► 15 fragment - Sanctus
► 16 fragment - 't Zij Vreugde Mijn Deel Is
► 17 fragment - Psalm 136
► 18 fragment - Psalm 150


CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

► 01 De Heer is mijn Herder
► 02 Aan Babels stromen (Psalm 137)
► 03 Ziet in blinde razernij
► 04 Psalm 130
► 05 De Heemlen roemen
► 06 Leer mij Uwen weg, o Here
► 07 psalm 116
► 09 Verhoogt o poorten nu de boog (Psalm 24)
► 10 Boven de starren
► 11 Psalm 99
► 12 Uren, dagen, maanden, jaren
► 13 De dorre vlakten der woestijnen
► 14 Ruwe stormen ogen woeden
► 15 O God, die droeg ons voorgeslacht
► 16 Psalm 100

CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.

CD is niet meer verkrijgbaar.